Bratislava: +421 907 533 993, Martin: +421 905 965 983  iscare@iscare.sk (Bratislava), iscare@iscare-martin.sk (Martin)

Vitajte v klientskej zóne

Prihlásenie
Klientska zóna je benefit umožňujúci našim pacientom vidieť prehľad svojej liečby od už absolvovaných až po naplánované vyšetrenia. Prihlásenie prebieha pomocou ID kódu, ktorý pacienti získajú po aktivácii klientskej zóny pri prvej návšteve kliniky alebo dodatočne kontaktovaním našej recepcie.

Nemám aktivovanú klientsku zónu a mám o ňu záujem

Pokiaľ ste naším pacientom stačí, ak kontaktujete našu recepciu e-mailom, prípadne telefonicky, a naše recepčné vám klientsku zónu dodatočne aktivujú.

Neviem svoj ID kód

ID kód zasielame spolu s e-mailom oznamujúcim aktiváciu klientskej zóny. Pokiaľ ste takýto e-mail nenašli ani v reklamách či spame, kontaktujte našu recepciu. Ak by ste aj nemali klientsku zónu aktivovanú, naše recepčné vám ju dodatočne aktivujú.

Neprišla mi/ Vymazal/a som SMS s heslom

Pokiaľ ste nedostali SMS správu s heslom alebo ste ju omylom vymazali, skúste stlačiť tlačidlo „NEMÁM SMS“ a systém vám vygeneruje a zašle SMS s novým heslom. Pokiaľ by vám ani po 15 minútach neprišla SMS s novým heslom, prosím, kontaktujte našu recepciu.

Ako dlho platí SMS heslo a čo robiť po jeho vypršaní?

Prihlasovacie heslo má platnosť 30 dní. Po vypršaní jeho platnosti vám systém automaticky po zadaní vášho ID pri najbližšom prihlasovaní zašle SMS s novým heslom.

Čo všetko nájdem na klientskej zóne?

Okrem spomínaného prehľadu liečby (od absolvovaných až po naplánované vyšetrenia), tu nájdete aj už odkonzultované výsledky minulých vyšetrení, ktoré si môžete kedykoľvek stiahnuť alebo vytlačiť, ale aj prehľad vývoju embryí, či možnosť pridať si termín najbližšej návštevy kliniky do vášho kalendára pomocou QR kódu.

Čo na klientskej zóne naopak nenájdem?

Výsledky vyšetrení v klientskej zóne sa s výnimkou spermiogramu zverejňujú vždy až po konzultácii s lekárom, čím predchádzame zbytočným nedorozumeniam. V prípade, že vám lekár po konzultácii zabudol zverejniť výsledky, kontaktujte, prosím, našu recepciu.

Na klientskej zóne nenájdete ani svoju kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Pokiaľ máte záujem o výpis zo zdravotnej karty, musíte oň požiadať,
najlepšie e-mailom, našu recepciu. Tento úkon je spoplatnený podľa platného cenníka.
 
Kontakt na našu recepciu:
Bratislava +421 (907) 533 993 alebo iscare@iscare.sk
Martin +421 (905) 965 983 alebo iscare@iscare-martin.sk
© ISCARE 2009-2023
|
Programmed by Capitol Development